Logo

Tel: +420 737 007 691

Email: info@myhomeandgarden.eu

Jak vypadá spolupráce s námi?

Domov by měl odrážet individualitu osob, které v něm žijí

Samotné projektové studii předchází osobní schůzka, kde probereme vaše představy a přání, budeme se snažit zjistit, co nejvíce informací o vás, o vašem životním stylu a potřebách. Na tomto základě pak vytvoříme prvotní koncept variabilní v různých životních etapách. Ten vám posléze představíme a dle vašich připomínek dotvoříme finální řešení studie. V případě zájmu jsme nápomocni s propojením interiéru s exteriérem, popřípadě i s úpravou exteriéru.

Využívání přírodních materiálů při novostavbách i rekonstrukci

Jsme nakloněni netradičním postupům, práci s přírodními materiály, necháváme se inspirovat přírodou – okolní krajinou. Pod pojmem přírodní materiál si každý nejspíše představí dřevo, ale patří sem například i izolace ze slámy, konopí či ovčí vlny, hliněné omítky, ochranné nátěry lněným olejem a mnohé další. Existuje široké penzum možností, záleží jen na vás, zda se rozhodnete některé z nich využít.
Zabýváme se také rekonstrukcemi budov. Dbáme na zachování tradic nebo dle přání na skloubení moderní architektury s původní tradicí – za využití současného architektonického jazyka, kdy dochází k vytvoření celku, který se navzájem neruší.

fotka domu

Ničím nerušené pohodlí

Velmi důležitá je adekvátní volba vytápění, odpadových systémů, odhlučnění, využití dešťové vody atp. Jsme připraveni vám být i v tomto ohledu nápomocni a představit vám výhody i nevýhody využití nejrůznějších systémů.

Co obsahuje architektonická studie?

Informace o stavbě

Architektonický koncept domu

Osazení domu na pozemek

Situaci širších vztahů domu vzhledem k jeho okolí

Půdorysy řešící základní dispozici, rozměry a funkčního uspořádání domu

Tabulky s výpisem účelu jednotlivých místností a jejich ploch

Architektonické pohledy na dům

Návrhy interiérů

Vizualizaci domu

Rozpočet spolu s výkazem výměr