Logo

Tel: +420 737 007 691

Email: info@myhomeandgarden.eu

Jak vypadá spolupráce s námi?

Pomůžeme vám vyhnout se chybným rozhodnutím a zbytečným výdajům

Základním pilířem našeho návrhu je studie, ve které je zohledněn tvar a velikost pozemku, půdní a klimatické podmínky. Soustředíme se na analýzu údajů o dané lokalitě, zohledňujeme další specifické geografické a ekologické charakteristiky. V neposlední řadě jsou pro nás závazná speciální přání a potřeby, stejně jako individuální rozpočet.


Obecně lze spolupráci rozdělit do několika kroků: tvorba projektu – realizace – následná péče.
Na první nezávazné schůzce budou probrány konkrétní požadavky a rozebrány možnosti využití prostoru. Bude navržena cena a termín první studie. Následuje průzkum terénu, stávající zeleně, zjištění technických/inženýrských sítí. Poté přichází období tvorby projektu s následnou prezentací. Na závěr se zapracují veškeré poznámky a je dodán finální projekt. V případě zájmu o realizaci projektu spolupráce pokračuje.

Projektová dokumentace obsahuje

Půdorysný osazovací plán, max. do formátu A0 se seznamem všech použitých rostlin

Výkaz výměr – seznam údajů nezbytných pro vypracování rozpočtu realizačních prací

Dendrologický průzkum

Podklady pro rozpočet realizace

3D vizualizace

Pohledy v ročních obdobích a v závislosti na rozvoji vegetace

Součástí návrhu mohou být také malé zahradní stavby – altány, pergoly, ploty, zahradní cesty, skleníky a pařeniště.

fotka zahrady