Logo

Tel: +420 737 007 691

Email: info@myhomeandgarden.eu

Jak DP probíhá?

1) Práce s podklady – geodetické zaměření, katastrální mapa

2) Terénní průzkum

3) Zanesení informací do tabulek a grafů s následným vyhodnocením (textová část s výkresem znázorňujícím stávající porost), v případě zájmu doplněno o fotodokumentaci


Při podrobném DP sledujeme tyto atributy:

1) Identifikace dřeviny: rod, druh, podruh dřeviny, lokalizace

2) Dendrometický parametr: výška dřeviny, tloušťka kmene, šířka koruny

3) Popis: pěstební tvar, délka lineárních vegetačních prvků, výměra plošných vegetačních prvků, zápoj

4) Kvalitativní parametry: vývojové stádium – stáří, vitalita, stabilita, zdravotní stav, dendrologický potenciál